1 marca 1999 roku powstał Miejski Zespół Administracyjny w Libiążu na mocy Uchwały Nr VI/46/99 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 19 lutego 1999 r. poprzez połączenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Zespołu Szkół i Przedszkoli.

Uchwałą Nr XXXIII/216/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014 r. Miejski Zespół Administracyjny przekształcił się w Zarząd Mienia Komunalnego.

Przedmiotem działania Zarządu jest administrowanie mieniem komunalnym oraz dekorowanie miasta z okazji wyznaczonych świąt i uroczystości.

 

Wykaz obiektów mienia komunalnego administrowanych przez ZMK:

1. Lokal użytkowy w bloku mieszkalnym, ul. Jaworowa 9/1, Libiąż

2. Budynek komunalny (przychodnia zdrowia), ul. 9 Maja 2, Libiąż

3. Budynek komunalny (przychodnia zdrowia), ul. Struga 22, Żarki

4. Budynek komunalny Dom Gromadzki, ul. Traugutta 1, Gromiec

5. Budynek komunalny (sołtysówka), ul. Olszynka 1, Żarki

6. Budynek komunalny (Dom Strażaka), ul. Oleńki 1, Żarki

7. Budynek komunalny (OSP Libiąż Wielki), ul. Floriańska 1; Libiąż

8. Budynek komunalny (OSP Moczydło), ul. Generała Andersa 9, Libiąż

9. Budynek komunalny, ul. Makowa 2, Libiąż

10. Budynek komunalny, ul. 25 Stycznia 2, Libiąż

11. Targowisko Miejskie ul. Rouvroy 10, Libiąż

12. Zajazd Leśny, ul. Stawowa 26, Libiąż

13. Budynek komunalny ul. Oświęcimska 52