– O nas

1 marca 1999 roku powstał Miejski Zespół Administracyjny w Libiążu na mocy Uchwały Nr VI/46/99 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 19 lutego 1999 r. poprzez połączenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Zespołu Szkół i Przedszkoli.

Uchwałą Nr XXXIII/216/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 stycznia 2014 r. Miejski Zespół Administracyjny przekształcił się w Zarząd Mienia Komunalnego.

Przedmiotem działania Zarządu jest:

1) administrowanie mieniem komunalnym, w szczególności:

a) nieruchomościami użytkowymi,

b) nieruchomościami mieszkaniowymi,

c) targowiskiem miejskim, w tym pobór opłaty targowej.

2) administrowanie cmentarzem komunalnym,

3) dekorowanie świąteczne i okolicznościowe terenu gminy Libiąż.

 

Wykaz obiektów mienia komunalnego administrowanych przez ZMK:

1. Targowisko Miejskie ul. Rouvroy 10, Libiąż

2. Budynek komunalny (przychodnia zdrowia), ul. 9 Maja 2, Libiąż

3. Budynek komunalny (przychodnia zdrowia), ul. Struga 22, Żarki

4. Budynek komunalny Dom Gromadzki, ul. Traugutta 1, Gromiec

5. Budynek komunalny (Sołtysówka), ul. Olszynka 1, Żarki

6. Budynek komunalny (Dom Strażaka), ul. Oleńki 1, Żarki

7. Budynek komunalny (OSP Libiąż Wielki), ul. Floriańska 3, Libiąż

8. Budynek komunalny (OSP Moczydło), ul. Generała Andersa 9, Libiąż

9. Budynek komunalny, ul. Makowa 2, Libiąż

10. Budynek komunalny, ul. 25 Stycznia 2, Libiąż

11.Budynek komunalny ul. Oświęcimska 52

12. Zajazd Leśny, ul. Stawowa 26, Libiąż

13. Dzienny Dom „Senior+”, ul. Piłsudskiego 22 Libiąż

14. Budynek przy ul. Piłsudskiego 4 w Libiążu (Fundacja Brata Alberta)

15. Punkt informacyjny ul. 1 Maja 1, Libiąż

16. Budynek mieszkalny ul. Leśna 13 w Libiążu

17. Budynek mieszkalny ul. Leśna 32 w Libiążu

18. Samodzielne lokale mieszkalne w budynku przy ul Jaworowej 3-5 w Libiążu

19. Samodzielne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Jaworowej 7-9 w Libiążu

20. Samodzielne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Jaworowej 11-13 w Libiążu

21. Samodzielny lokal mieszkalny w budynku przy ul. Obieżowej 15 w Libiążu

22. Samodzielny lokal mieszkalny w budynku przy ul. Obieżowej 21 w Libiążu

23. Samodzielny lokal mieszkalny w budynku przy ul. Obieżowej 22 w Libiążu

24. Samodzielny lokal mieszkalny w budynku przy ul. Nadwiślańskiej 74 w Gromcu

25. Samodzielne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Husarskiej 2 w Gromcu

26. Samodzielny lokal mieszkalny w budynku przy ul. 11 Listopada 8 w Libiążu

27. Cmentarz komunalny, ul. Ks. Pieli 11A w Libiążu

Ważne serwisy

Libiaż herbPowiat Chrzanowski Herb

Wróć na górę