– Najmy okazjonalne

Informujemy iż zgodnie z Uchwałą nr XLIV/336/2022 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych lokali użyteczności publicznej uległa zmianie wysokość opłat za wynajem sal w OSP Moczydło i OSP Żarki.

OSP Żarki

Opłatę za korzystanie z sali o powierzchni 67,90 m² wraz z powierzchnią towarzyszącą (zaplecze socjalne, toalety, komunikacja), znajdującej się na poddaszu budynku komunalnego przy ul. Oleńki 1 w Żarkach, ustala się na kwotę:


1) 246,00 zł brutto za dobę, na organizację okolicznościowego wydarzenia/spotkania/imprezy w soboty, niedziele lub święta;
2) 123,00 zł brutto za dobę na organizację okolicznościowego wydarzenia/spotkania/imprezy w dzień roboczy.

W opłacie za korzystanie z sali wliczone zostały koszty centralnego ogrzewania.

OSP Moczydło

Opłatę za korzystanie z sal o łącznej powierzchni 221,50 m² wraz z powierzchnią towarzyszącą (zaplecze socjalne, toalety, komunikacja), znajdujących się w budynku komunalnym przy ul. Gen. Andersa 9 w Libiążu, ustala się na kwotę:


1) 492,00 zł brutto za dobę, na organizację okolicznościowego wydarzenia/spotkania/imprezy w soboty, niedziele lub święta;
2) 246,00 zł brutto za dobę na organizację okolicznościowego wydarzenia/spotkania/imprezy w dzień roboczy.

W opłacie za korzystanie z sal wliczone zostały koszty centralnego ogrzewania.

Ważne serwisy

Libiaż herbPowiat Chrzanowski Herb

Wróć na górę