– Uchwały / Regulaminy / Zarządzenia

Minimalne stawki czynszu za najem lokali użytkowych oraz za najem lub dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Libiąż

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.413.VIII.2021 Burmistrza Libiąża z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Libiąż, od dnia 1 sierpnia 2021 roku obowiązują następujące minimalne stawki czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

LpCel najmuStawka w złJednostka miaryOkres
1.Od lokali wynajmowanych pod biura lub działalność handlową:
– w mieście Libiąż,
– w sołectwach Żarki, Gromiec

25,10
15,50

m 2
m 2

miesiąc miesiąc
2.Od lokali wynajmowanych pod działalność zakładów usługowych:
– w mieście Libiąż,
– w sołectwach Żarki, Gromiec
 

15,10
  5,10


m 2
m 2


miesiąc miesiąc
3.Od lokali wynajmowanych pod działalność kulturalną, oświatową, kultury fizycznej i rekreacji4,80  m 2  miesiąc
4.Od lokali przeznaczonych na działalność aptek:
– w mieście Libiąż,
– w sołectwach Żarki, Gromiec
 
31,00
14,50
 
m 2
m 2
 
miesiąc miesiąc
5.Od lokali wynajmowanych organizacjom społecznym nie prowadzącym działalności zarobkowej  5,00  m 2  miesiąc
6.Od lokali wynajmowanych na potrzeby zdrowia:
– w mieście Libiąż,
– w sołectwach Żarki, Gromiec
   
7,00
5,00
 
m 2
m 2
   
miesiąc miesiąc
7.Od lokali wynajmowanych na działalność gastronomiczną lub rozrywkową 4,80  m 2  miesiąc
8.Od pawilonów i kiosków murowanych na placu targowym przy ul. Rouvroy 10 w Libiążu16,80  m 2  miesiąc
9.Od lokali wynajmowanych pod działalność nie wymienioną wyżej 7,10  m 2  miesiąc

Od dnia 1 sierpnia 2021 r., miesięczne minimalne stawki czynszu za najem lub dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Libiąż wynoszą:

LpCel najmuStawka w złJednostka miaryOkres
1.Grunt zabudowany budynkiem Zajazd Leśny przy ul. Stawowej 26 w Libiążu   0,33  m 2   miesiąc  
2.Grunt zajęty pod budynek wynajmowany dla potrzeb ochrony zdrowia przy ul. Stawowej 22 w Żarkach    0,15    m 2     
miesiąc  

Ważne serwisy

Libiaż herbPowiat Chrzanowski Herb

Wróć na górę