– Opłata targowa

Informacja o opłatach targowych w 2024 roku

Informujemy, iż zgodnie Uchwała Nr LI/392/2023 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia oraz wyznaczenia terminu wpłaty pobranej opłaty targowej od dnia 1 stycznia 2024 uległa zmianie wysokość opłaty targowej.

Nowe stawki opłaty targowej kształtują się następująco:

1) przy sprzedaży z ziemi, stołów, straganów, urządzeń handlowych itp. za każdy metr kwadratowy
zajmowanej powierzchni:
a) w dzień targowy i w dniu Wszystkich Świętych 8,00 zł
b) w pozostałe dni robocze i soboty 6,10 zł

2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra:
a) w dni robocze i soboty 3,30 zł

3) przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej i ciągnikowej:
a) o ładowności do 3,5 t:
– w dni robocze, soboty i w dniu Wszystkich Świętych 36,00 zł
b) o ładowności powyżej 3,5 t:
– w dni robocze, soboty i w dniu Wszystkich Świętych 64,00 zł

4) przy sprzedaży okolicznościowej z okazji odpustów parafialnych z ziemi, stołów, straganów, urządzeń
handlowych itp. za każdy metr kwadratowy zajmowanej powierzchni: 17,80 zł.

Ważne serwisy

Libiaż herbPowiat Chrzanowski Herb

Wróć na górę