– Petycje

Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego dostępna tutaj

Odpowiedź na petycje dostępna tutaj

Zbiorcza informacja o petycjach za rok 2019 dostępna tutaj

 2020

1. Petycja- Inicjatywa – zmieniajmy Gminy na Lepsze – Dbajmy o zdrowie mieszkańców – Jawność – Transparentność – Uczciwa konkurencja w Gminach. Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana : Szulc – Efekt sp. z o.o.  dostępna tutaj

Odpowiedź na petycję dostępna tutaj

2.  Wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA – Jawność i Transparentność w Gminach, Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana : Szulc – Efekt sp. z o.o.  dostępna tutaj

Odpowiedź na petycję dostępna tutaj

Zbiorcza informacja o petycjach za rok 2020 dostępna tutaj

Zbiorcza informacja o petycjach za rok 2021

Ważne serwisy

Libiaż herbPowiat Chrzanowski Herb

Wróć na górę