– I N F O R M AC J A

Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu informuje, że w dniu 01 grudnia 2023 r.  (piątek) czas pracy wynosi
8 godzin a pracownicy pracują w godzinach od 7:00 do 15:00, natomiast dzień 22 grudnia 2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy.

Ważne serwisy

Libiaż herbPowiat Chrzanowski Herb

Wróć na górę