– Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 1 Maja 1 na terenie Zajezdni Autobusowej wraz z wykazem lokali

Informujemy, że w dniu 09.02.2022 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 1 Maja 1 w Libiążu na terenie Zajezdni Autobusowej oraz wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Libiąż przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego.

Pełną treść ogłoszenia oraz wykaz lokali można znaleźć na stronie BIP Zarządu Mienia Komunalnego lub poniżej.

Ważne serwisy

Libiaż herbPowiat Chrzanowski Herb

Wróć na górę